Hakkımızda

Misyonumuz

İnsan ve toplum ile ilgili sosyal bilimler (Tarih-Kültür ve Sanat, İktisadi İdari Bilimler, Felsefe ve Dini Araştırmalar ile Eğitim) alanlarında yapılmış telif ve tercüme makale, metin neşri ve tercümeleri; sempozyum, seminer, konferans, panel gibi bilimsel etkinlik tanıtım ve değerlendirmeleri deneysel, betimsel ve kuramsal çalışmalar; model önerileri, vb. yazılar yayınlayarak bilim insanlarına katkı sunmayı amaç edinmektedir.

Vizyonumuz

İnsan ve toplum ile alakalı araştırmacıların yetişmesi ve ilerlemesinde, bu alanla ilgli usul ve yöntemlerin gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkı sağlayamaktır. Ülkemiz, milletimiz ve dünya milletlerine ilmi anlamda destek sunmaktır.

İlkelerimiz

İnsan ve Toplum Bilimleri ile ilgilenen ve bu konuda çaba sarfederek bilime katkı sunan bireyler yetiştirmek temel hedefimizdir.