Ücret Politikası

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi ücretli bir dergidir.
Makalelerin Kabul veya Red durumuna bakılmaksızın ücret alınmaktadır. Ücret 3.500.00 (KDV Dahil) “Yükseköğretim Kurulu’nun 07.03.2019 tarihli Genel Kurulunda alınan karar gereği,”
Vakıf Katılım-İkitelli Şubesi- TR37 0021 0000 0000 2142 9000 01 (iban) Mustafa Süleyman ÖZCAN adına göndermeniz gerekmektedir.
Not:
– Değerli Yazar, Sizlerden ön değerlendirme, editörlük inceleme, dil kontrolü hizmeti, sekreterlik, yazım imla, mizanpaj, kontrol, yayınlama vb nedenlerden dolayı ücret talep etmekteyiz. Hakemlik ücrete tabi değildir.
– Bilgi için Makale ID nizi lütfen belirtiniz. Ücreti gönderilmeyen makaleler işleme açılmamaktadır.

Makale Gönderim Ücreti: 3.500.00 TL