Özel Sayı İçin Çağrı

Özel Sayı İçin Çağrı

Başvuru Çağrısı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM (Sosyal Bilimler)

Sevgili Yazar,

Günümüzde dijitalleşme ve sürdürülebilirlik kavramları tüm dünyada önem kazanmıştır. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi bu amaçla Ekim 2023’te “Sürdürülebilirlik ve Dijital dönüşüm” konulu özel sayı yayınlama kararı almıştır.

Bu özel sayıda İngilizce yazılmış nitelikli makalelere yer verilecektir. Sayımız Sosyal Bilimlerin tüm disiplinlerine açıktır. Bu özel sayıdaki makaleler için yayım ücreti alınmayacaktır. Son Tarih: 20 Ağustos 2023

Bazı alt başlıklar:

 • Sürdürülebilirlik
 • İklim değişikliği
 • Yeşil üretim
 • Yeşil tüketim
 • Geri dönüşüm
 • Yeşil lojistik
 • Tersine lojistik
 • Yeşil pazarlama
 • Yönetim ve organizasyonda dijitalleşme
 • Pazarlamada dijital yaklaşımlar
 • İkizler geçişi
 • İş dünyasında dijital dönüşüm
 • Üretimde dijital dönüşüm
 • Lojistik ve tedarik zincirinde dijital dönüşüm
 • Yapay zeka uygulamaları
 • Sanal ve artırılmış gerçeklik
 • Akıllı şehirler ve sürdürülebilirlik
 • Akıllı şehirler ve dijital dönüşüm
 • Akıllı ulaşım sistemleri
 • Büyük veri analitiği
 • Metaverse ve uygulamaları
 • Otonom araçlar
 • Elektrikli araçlar
 • Dijital dönüşüme İslami yaklaşım
 • Dijitalleşmede yeni teknikler ve uygulamalar
 • Dijitalleşme ve Ekonomi
 • Sürdürülebilirlik ve iktisadi Kalkınma

https://dergipark.org.tr/tr/pub/itobiad/page/15117

Kategori: Duyurular