Özel Sayı

Özel Sayı

Başvuru Çağrısı

2024 YILI ÖZEL SAYISI

DİJİTALLEŞME VE TOPLUM 

Günümüz toplumunun büyük bir bölümü gündelik hayatını dijital teknolojilerle içe içe geçirmekte; ekonomi, eğitim, siyaset, aile ve din gibi toplumsal kurumlar ise dijital teknolojiler tarafından dönüştürülmektedir. Buradan Hareketle Türkiye’nin en önemli yüksek akademik standartlı dergilerinden biri olan İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, “Dijitalleşme ve Toplum” özel sayısı ile makale kabulüne başlayacaktır.
15 Ekim 2024 tarihinde yayınlanacak olan “Dijitalleşme ve Toplum” özel sayısı için 10.02.2024- 05.08.2024 tarihleri arasında makalelerinizi değerlendirilmek üzere gönderebilirsiniz. 

• Eğitim Bilimleri
• İktisadi İdari Bilimler
• Kültürel Çalışmalar
• İletişim Bilimleri
• Din Bilimleri
• Güzel Sanatlar
• Sosyal ve Beşeri Bilimler
Örnek Konu Başlıkları:
• Dijital Kültür
• Dijital Din
• Dijital çağda Tüketim Kültürü
• Yapay Zekâ
• Medyatikleşme ve toplum
• Büyük Veri (BIG DATA) ve Bilgi Toplumu
• Dijital Kültürde Kimlik
• Dijital Gözetim ve Mahremiyet
• Dijital dünyada Eğitim
• Dijital Ekonomi
• Dijitalleşme ve Güzel Sanatlar
• Metaverse ve Sanal Gerçeklik
• Dijitalleşme, Siyaset ve Toplum

Not: Dergimize göndermiş olduğunuz çalışmalar çift kör hakemlik kurallarına tabidir. Hakemlerce kabul edilen makaleleriniz yayınlanacaktır.

2024 YILI İTOBİAD ÖZEL SAYI EDİTÖRÜ

5d4383782793e.jpeg

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet HABERLİ
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

mehmethaberli@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9942-6527

Web Mail: https://avesis.bilecik.edu.tr/mehmet.haberli 
Felsefe ve Din Bilimleri, İletişim Araştırmaları, Kitle İletişimi, Sosyoloji, Din Sosyolojisi, İletişim Sosyolojisi

Özel Sayı Yayımlama Politikası

Dergimizde Yayın Kurulu’nun talebi üzerine yılda bir kez özel sayı yayımlanabilir. Özel sayıda yer alması için gönderilen makaleler önce Editöryal ön incelemeye tabi tutulur. Sonra derginin yazım kurallarına uygunluk açısından incelenir ve intihali önlemek için benzerlik tarama yapılır. Bu aşamalardan sonra çift taraflı körleme modelinin kullanıladığı akran değerlendirmesi sürecine alınır. 

2023 YILI ÖZEL SAYISI

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Günümüzde dijitalleşme ve sürdürülebilirlik kavramları tüm dünyada önem kazanmıştır. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi bu amaçla 15 Ekim 2023‘te “Sürdürülebilirlik ve Dijital dönüşüm” konulu özel sayı yayınlama kararı almıştır.
Bu özel sayıda İngilizce yazılmış nitelikli makalelere yer verilecektir. Sayımız sosyal bilimlerin tüm disiplinlerine açıktır. Bu özel sayıdaki makaleler için yayım ücreti alınmayacaktır.

15 Ekim 2023 tarihinde yayınlanacak olan “Sürdürülebilirlik ve Dijital Dönüşüm” özel sayısı için 10.02.2023- 05.08.2023 tarihleri arasında makalelerinizi değerlendirilmek üzere gönderebilirsiniz. 
Bazı alt başlıklar:
Sürdürülebilirlik
iklim değişikliği
yeşil üretim
yeşil tüketim
geri dönüşüm
yeşil lojistik
tersine lojistik
yeşil pazarlama
Yönetim ve organizasyonda dijitalleşme
Pazarlamada dijital yaklaşımlar
İkizler geçişi
İş dünyasında dijital dönüşüm
Üretimde dijital dönüşüm
Lojistik ve tedarik zincirinde dijital dönüşüm
yapay zeka uygulamaları
Sanal ve artırılmış gerçeklik
Akıllı şehirler ve sürdürülebilirlik
Akıllı şehirler ve dijital dönüşüm
Akıllı ulaşım sistemleri
Büyük veri analitiği
Metaverse ve uygulamaları
otonom araçlar
elektrikli araçlar
Dijital dönüşüme İslami yaklaşım
Dijitalleşmede yeni teknikler ve uygulamalar
Dijitalleşme ve Ekonomi
Sürdürülebilirlik ve iktisadi Kalkınma

Not: Dergimize göndermiş olduğunuz çalışmalar çift kör hakemlik kurallarına tabidir. Hakemlerce kabul edilen makaleleriniz yayınlanacaktır.

2023 Özel Sayısına Ulaşmak için 

2023 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÖZEL SAYI EDİTÖRÜ

serkan-dilek.jpeg

Prof. Dr. Serkan DİLEK
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

serkand1975@yandex.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0393-4509

Web Mail: https://unis.kastamonu.edu.tr/akademisyen/sdilek 
Mikro İktisat

https://dergipark.org.tr/tr/pub/itobiad/page/15117

Özel Sayı Yayımlama Politikası

Dergimizde Yayın Kurulu’nun talebi üzerine yılda bir kez özel sayı yayımlanabilir. Özel sayıda yer alması için gönderilen makaleler önce Editöryal ön incelemeye tabi tutulur. Sonra derginin yazım kurallarına uygunluk açısından incelenir ve intihali önlemek için benzerlik tarama yapılır. Bu aşamalardan sonra çift taraflı körleme modelinin kullanıladığı akran değerlendirmesi sürecine alınır. 

Kategori: Duyurular